Veckobudget

Posted On May 10, 2021 |

Vad är en veckobudget?

Oftast när man gör en budget baserar man den på en månad.  Vilket på det stora hela funkar bäst när det gäller den vanliga ekonomin, eftersom ens kostnader betalas en gång per månad samt att vi får intäkter en gång per månad. Sen finns det även rörliga kostnader, kostnader som går att påverka månad för månad tex mat, hygien, drivmedel, transport, nöje, kläder mm.  Dessa kostnader kan man göra en separat budget för. Jag har tex en budgetpost i vår vanliga budget med en summa för ovanstående vardagskostnader. Denna summa förs varje månad över till ett separat konto som jag har ett vanligt kort kopplat till, jag kallar det för kortkontot. Från detta kontot görs sedan alla köp som hör till vardagskostnsderna.  När man har en månadsbudget är det lätt att känna sig ”rik” i början av månaden till att ha det lite ansträngt i slutet av månaden. Att istället göra om denna månadsbudget till en veckobudget gör att dessa känslor succesivt försvinner med tiden, man får helt enkelt ett jämnare flöde. 

Hur får man fram sin egna veckosumma?

För att komma fram till en summa på ens vardagskostnader gör man ungefär som när man gör den vanliga budgeten.  Man får helt enkelt gå tillbaka i tiden och igenom kvitton mm. Ett tips är att börja göra tex en matkalkyl. I början får man kanske justera summan från månad till månad för att slutligen hitta en summa som passar. En veckobudget innebär sedan att man delar upp månadssumman i veckor istället. I stället för att föra över månadssumman för vardagskostnaderna en gång per månad förs veckosumman över varje vecka.

Vår historia

När det gäller min familjs ekonomi har vi på ca ett halvår minskat våra vardagskostnader med 3000-5000kr/månad. Det vi främst arbetat med är just kostnaden för maten. Det vi började med var att gå från månadsbudget till veckobudget. I augusti 2018 hade vi summan 13 000 kr inlagd i budgeten för just ovanstående kostnader. Vi började med att portionera ut 2500 kr/vecka. I februari/mars 2019 började vi planera matinköpen bättre, genom att storhandla enbart vecka för vecka och utifrån erbjudanden som vår mataffär har just den veckan. Vi slutade handla mat som skulle kunna vara bra att ha längre fram. Genom att göra på detta sätt räcker det nu med 2000 kr/vecka, vilket gör att våra vardagskostnader idag landar på 8000-10000 kr/månad.